Gå til innhold
Linser til barn og ungdom
For aktive barn som trenger synskorreksjon, kan kontaktlinser gi stor frihet for fortsatt maksimal utfoldelse.

Noen barn har avvik i synet som de selv ofte ikke er klar over. Dette kan hemme dem i leseutvikling og læring. Godt samarbeid mellom øynene, og korreksjon av brytningsfeil, er en viktig forutsetning for å utvikle gode leseferdigheter. Våre optikere har spesialkompetanse og lang erfaring i å undersøke, avdekke og korrigere synsrelaterte problemer hos barn.

Barn lever et aktivt liv

For de av barna som trenger synskorreksjon, kan kontaktlinser gi stor frihet for fortsatt maksimal utfoldelse.

Studier har vist at barn i alderen 8-11 år er svært fornøyde med bruk av kontaktlinser både når det gjelder synskvalitet, komfort og håndtering. Det er stor forskjell i modenhet blant barn, og det kan være bedre å ta hensyn til modenhet og motivasjon enn alder når det gjelder barns bruk av kontaktlinser. Selv om barnet tilpasses med kontaktlinser, er det viktig å ha korrekte briller i tillegg, og det kan være bra å bytte mellom briller og kontaktlinser.

Også for aktive ungdommer kan kontaktlinser være svært fordelaktig. Bruk av briller kan være til ulempe i forbindelse med sport og fritidsaktiviteter. For eksempel kan briller lettere skades, de dugger og kan falle av.

Endagslinser er det enkleste og tryggeste alternativet. Da slipper man rengjøring og vedlikehold av kontaktlinsene, og har alltid et par sterile kontaktlinser tilgjengelig.

Våre kontaktlinseoptikere har god erfaring med undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser for barn og ungdom.