Gå til innhold

Grunnlaget for et bedre syn starter med synsundersøkelsen.

Vi mennesker får ca. 80% av våre sanseinntrykk via øynene. Livskvalitet er derfor i stor grad avhengig av godt syn. Grunnlaget for et bedre syn starter med synsundersøkelsen.

Under sysundersøkelsen undersøker vi om det foreligger brytningsfeil, samsynsavvik og eventuelle andre årsaker til synsproblemer. Gjennom samtale og ulike tester med moderne og avansert elektronisk utstyr, finner vi frem til ditt individuelle behov. Våre optikere innehar den høyeste fagkompetanse, og setter av god tid til deg, vanligvis 45-60 minutter. Ved mistanke om øyesykdom, henviser vi til lege eller øyelege.

Våre optikere blir også benyttet som kurs og foredragsholdere både i egen fagkrets og blant andre som har behov for vår kunnskap. Synet vil ofte forandre seg i løpet av noen år. Dette kan ha naturlige årsaker eller det kan være medisinske årsaker til endringene. Regelmessig synsundersøkelse, normalt hvert 2 eller 3 år, vil kunne avdekke endringer og unormale forhold. Vi har gode rutiner for innkalling og individuell oppfølging.