Gå til innhold
Progressive briller
Øynene forandrer seg gjennom hele livet. Når du nærmer deg midten av 40-årene, vil du begynne å få problemer med å lese liten skrift.

Dette er en forandring som skjer hos alle, og skyldes at linsen i øyet gradvis mister noe av evnen til å fokusere på nært hold. Dette gir behov for ulik styrke på avstand og nær. For at du skal kunne lese godt, må lesestyrken derfor gradvis forandres frem til ca. 55-års alderen. Dette løser vi med progressive glass som har soner med ulik styrke. Da ser du skarpt på alle avstander med en og samme brille.

Vi i Lauvland Øyeoptikk har mange års erfaring med tilpassing av progressive briller. Dette er et av våre spesialfelt. For at dine progressive briller skal fungere optimalt, kreves en grundig synsundersøkelse, god informasjon, riktig valg og tilpassing av brille, presis oppmåling og nøyaktig montering. Flere av våre optikere innehar den høyeste fagkompetanse på mastergradnivå, og vi setter av god tid til synsundersøkelsen slik at vi kan gi deg best mulig veiledning.

Det er forskjell på progressive brilleglas

Lauvland Øyeoptikk har i mange år hatt et nært samarbeid med Essilor, verdens ledende brilleglassprodusent. Essilor lanserte verdens første progressive brilleglass allerede i 1959.

Med progressive glass ser du skarpt på alle avstander. Styrken forandrer seg gradvis i glassoverflaten, med jevne og myke overganger til ulike avstander, som figuren under viser. Det er ingen synlig skillelinje mellom avstand- og nærstyrken i progressive glass.

 Progressive glass får du i ulike kvaliteter og priser. De beste glassene har individuell design, mer avansert oppbygning med bredere felter, jevnere styrkeoverganger og gir de beste forutsetninger for optimalt syn. Disse glassene er også godt egnet til smale innfatninger.

Tilvenning til progressive glass

De fleste opplever at øynene fort tilvenner seg progressive glass. I overgangsfasen kan det likevel være nyttig å være oppmerksom på følgende:

  • Glassets oppbygning fører til at synet må brukes på en ny måte. Hjernen trenger derfor tid til å venne seg til denne nye synssituasjonen.
  • Du kan oppleve at lesefeltet er noe smalt, og at mellomsonene er vanskelig å finne i begynnelsen. Ofte betyr dette at man må bevege hodet noe mer enn før for å finne de riktige sonene.
  • I spesielle situasjoner som å gå i trapper eller tur i skogen, kan noen oppleve at underlager ”beveger” seg og blir utydelig. Dette skyldes at du senker blikket og ser gjennom lesefeltet når du egentlig skal se på avstand.
  • Hvis en for eksempel ligger på senga og leser, kan noen oppleve uklart syn på grunn av at en ikke treffer lesefeltet i glassene.

Du skal være fornøyd med resultatet

Tilvenningsgaranti: Vi tilbyr seks måneders tilvenningsgaranti på alle våre progressive brilleglass.

Oppfølgingskontroll: Ved behov tilbyr vi kostnadsfri oppfølgingskontroll etter en måned.

Etterjustering: Det er meget viktig at brillene dine sitter godt og stabilt. Kom innom hvis det er behov for justeringer. Dersom brillene kommer ut av stilling, kan det føre til at de ikke fungerer optimalt.

Grunnlaget for et godt resultat:

  • En grundig synsundersøkelse
  • God informasjon
  • Riktig valg og tilpassing av brille
  • Presis oppmåling og nøyaktig montering. 

 

Ta kontakt eller kom innom for veiledning til å finne den beste løsningen for ditt behov.