Gå til innhold
Øyet gjør det mulig for oss å se og tolke det som omgir oss. De fleste mennesker mener at synet er den viktigste av sansene våre. Hele 80 % av sanseinntrykkene kommer gjennom synet.

Øyet er på mange måter bygd opp som et fotoapparat. Lyset fra omgivelsene kommer inn i øyet gjennom pupillen, som er den sorte sirkelen i øyet. Pupillens viktigste oppgave er å kontrollere hvor stor mengde lys som skal slippes inn i øyet, og ligner blenderåpningen i et kameraobjektiv. Lyset treffer først hornhinnen, videre gjennom linsen, glasslegemet og netthinnen. Lyset omformes her til nervesignaler og sendes via synsnerven til synssentret i hjernen.

Synsfeil

Det finnes flere ulike typer synsfeil. De vanligste synsfeilene er nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. En synsfeil betyr at ett eller begge øyne, alternativt nervesystemet som behandler synsinntrykk, ikke fungerer slik en regner med at det normalt skal.

Nærsynthet (myopi)

Nærsynthet er den vanligste synsfeilen, faktisk så vanlig at det er flere som er litt nærsynte enn som har feilfritt syn. Å være nærsynt innebærer at øyet er for langt i forhold til hornhinnens og linsens evne til å bryte lyset. Det vanligste symptomet på nærsynthet er nedsatt synskarphet på avstand. Nærsynthet korrigeres med minusstyrke.

Langsynthet (hyperopi)

Langsynthet inntreffer når linsen bryter for lite i forhold til øyets lengde. Den gjør det vanskelig å se klart på nært hold. Graden av langsynthet kan variere, og korrigeres med plusstyrke. Ved lav til middels grad av langsynthet, opplever mange synet som normalt. På grunn av at øyet må anstrenge seg for å se tydelig på nært hold, fører ukorrigert langsynthet ofte til hodepine.
Det er færre tilfeller av langsynthet enn av nærsynthet. I Norge har man nylig funnet at ca. 13 % av personer i alderen 20-25 år er langsynte og ca. 17 % i alderen 40-45 år er langsynte.

Skjeve hornhinner (astigmatisme)

Skjeve hornhinner kan forekomme uavhengig av nærsynthet eller langsynthet. Hornhinnens overflate er da ikke symmetrisk. Dette fører til at lyset brytes asymmetrisk. Øyet har med andre ord forskjellig fokus i forskjellige plan. For eksempel kan et bilde være korrekt fokusert på netthinna i det horisontale plan, mens det er ute av fokus i det vertikale plan. Det vil si at om man ser på to linjer som går i forskjellig retning, sees den ene skarpt på en avstand, mens den andre linjen sees skarpt på en annen avstand. Skjeve hornhinner medfører at det kan være vanskelig å se fine detaljer.