Gå til innhold

Fra 1. mars 2020 endret NAV reglene for støtte av barnebriller. Forutsetning for stønad er at det foreligger et nødvendig behov for behandling og / eller forebygging av varig nedsatt syn, såkalt amblyopi. Er det første gang barnet skal undersøkes kan dette gjøres hos optiker. Dersom undersøkelsen avdekker at barnet har rett til refusjon, bekrefter optikeren dette og hjelper med å fylle ut søknaden til NAV. Når søknaden er innvilget vil pengene bli overført til kontoen du mottar foreldrestønad på. Brillen betales direkte i butikk.

Hovedregelen er at behandlingen forventes avsluttet innen barnet fyller 10 år. Etter 10 år kan det søkes om stønad på særskilt grunnlag hvis det vurderes at behandlingsbehovet fortsatt er til stede.

For de under 10 år har NAV satt følgende kriterier for at støtte skal kunne godkjennes:  

  • Astigmatisme (Skjev hornhinne): over -1,50 D
  • Bilateral hypermetropi (Langsynt på begge øyne): Over +4,00 D
  • Anisometropi (Forskjell mellom øynene): Mer enn 1,00 D
  • Manifest strabisme (Synlig skjeling).

 

Når vilkår for stønad er oppfylt gis det støtte til briller etter følgende kriterier:

  • Sats 1: kr. 1.200,- Enstyrkeløsning for styrker opptil +3,75 D
  • Sats 2: kr. 2.400,- Enstyrkeløsning for styrker fra +4,00 D til +6,00 D
  • Individuelt beløp: Rimeligste hensiktsmessige glassløsning og kr. 475,- på innfatning. Gjelder for styrker over +6,25, skjeve hornhinner fra -4,00D eller ved flerstyrkebriller (progressive eller bifokale) med addisjon fra +0,75D.

Mer informasjon finner du på NAV sine sider.