Gå til innhold

Vi tilpasser alle typer kontaktlinser
Kontaktlinser kan benyttes av folk flest, og ulike brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alderlangsynthet kan rettes opp med forskjellige typer linser.

Endagslinser kastes og erstattes av nye etter en dags bruk, og skal ikke brukes mens du sover. Endaglinser finnes for nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner (begrenset styrkeområde) og alderslangsynthet/presbyopi.

Månedslinser/14 dagerslinser tas ut om natten og renses hver kveld. Finnes for alle synsbehov, men i større styrkeområder i forhold til endagsliner.

Dag- og nattlinser/døgnlinser er godkjent for bruk opptil 30 døgn i strekk, fordi linsematerialet slipper gjennom tilstrekkelig oksygen til øyet ved soving. Linsene korrigerer for nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alderlangsynthet/presbyopi.

Langtids/års linser kan vanligvis brukes opptil ett år. Linsene tas ut om natten og renses med sterke rensevæsker. Fås i alle styrkekombinasjoner.

Harde linser har ofte opptil flere års varighet. De tas ut om natten og renses med egne rensevæsker. Det kreves omfattende tilpassing og ofte noe mer tilvenning med harde linser.

Progressive linser og kontaktlinser for skjeve hornhinner/toriske linser fås i alle linsetyper som er beskrevet over. Enkelte linsetyper har noe begrenset styrkeområde. Det er også mulig å få progressive linser med korrigering for skjeve hornhinner.