Gå til innhold

Ledelse

Teamarbeid ligger til grunn i vår ledelsesfilosofi der vi setter mennesket i sentrum. I dette ligger at den enkelte skal oppleve trygghet for de valg som blir gjort, og at våre medarbeidere tas vare på og får utvikle sine evner og interesser slik at kundene betjenes på en best mulig måte. Involvering er også viktig for å skape eierskap, stolthet og entusiasme internt.

Økonomi

Lauvland Øyeoptikk skal være en solid og trygg arbeidsplass. Vi er overbevist om at vår ledelsesfilosofi med fokus på mennesket og teamarbeid er den beste måte å sikre god økonomi og trygghet for våre medarbeidere.

Miljø- og samfunnsengasjement

Lauvland Øyeoptikk ønsker å være med å fremme en positiv utvikling i samfunnet og i de miljøer vi har naturlige relasjoner til. Ved å engasjere oss for gode saker, viser vi at vi tar våre verdier på alvor.