Gå til innhold
Våre optikere har høy fagkompetanse på mastergradsnivå.

Optikerfaget har utviklet seg fra å være et håndverk til å bli mer klinisk orientert. Vi er helsearbeidere, og er i dag i førstelinjetjenesten innen øyehelse. For å møte framtidens faglige utfordringer har fire av våre optikere tatt spesialutdannelse på mastergradnivå innen klinisk optometri fra Pennsylvania College of Optometry i USA. Med denne utdannelsen har vi gode forutsetninger til å ivareta øyehelsen på en bedre måte. 

Kontaktlinsekompetanse

Fem av våre optikere har kontaktlinsekompetanse. Lauvland Øyeoptikk var først ute med kontaktlinser på Sørlandet. Vi har bred erfaring med tilpassing av alle typer kontaktlinser.

Arbeidsplassoptometri

To av våre optikere har spesialutdannelse innen arbeidsplassoptometri. Det innebærer utvidet kompetanse på problemstilinger relatert til syn på arbeidsplassen.

Avanserte instrumenter

Høy fagkompetanse kombinert med avanserte instrumenter gir oss en unik mulighet til å avdekke og undersøke flere aspekter relatert til øyehelsen. I tillegg til tradisjonelle optiske instrumenter, består vår utstyrspark blant annet av et digitalt øyebunnskamera, øyetrykksmåler, synsfeltmåler og et instrument for å måle hornhinnens overflate.