Gå til innhold
Store ting kan skje når mange deler felles visjon.

Vår visjon skal gi mening, energi og fortelle oss hva vi skal strekke oss etter hver dag.

Et bedre syn på livet!

Bedre, fordi vi skal bety en positiv forskjell for våre kunder, samarbeidspartnere og for hverandre.

Syn, fordi det først og fremst handler om synsopplevelser, helse og å bli sett - som menneske.

På livet, fordi vårt arbeid dypest sett handler om livskvalitet - om å se verden på en bedre måte.

I Lauvland Øyeoptikk har vi definert en tydelig visjon og et sett med verdier som beskriver hvordan vi ønsker å fremstå i forhold til hverandre og omverdenen. Visjonen er en målsetting vi strekker oss etter hver dag. Verdiene beskriver hvordan vi skal fremstå for å nå målsettingen.