Gå til innhold
Leseprosessen kan deles inn i to hovedområder, avkoding og forståelse.

Avkodingen inneholder lesingens tekniske sider som øyemotoriske bevegelser, fokusering og sansing. Forståelsen innebærer på en enkel måte, at det vi leser gir mening.
 
En rekke studier viser at det er større forekomst av ulike synsavvik og synsplager hos mennesker med lese- og skrivevansker. Det anbefales at personer med lese- og skrivevansker gjennomgår en grundig syns- og øyeundersøkelse, for å avdekke eventuelle synsavvik som kan hindre en optimal læreprosess.
 
Man skiller mellom synsrelaterte og ikke-synsrelaterte lese- og skrivevansker.
Årsakene til lese- og skrivevansker er ofte sammensatt. Våre optikere vil kunne avdekke om det foreligger synsavvik som kan hindre en optimal læreprosess.
Dersom det ikke er synsavvik hos personer med lese- og skrivevansker vil det ofte være til hjelp å få pedagogisk rådgivning og tilrettelegging.

Lauvland Øyeoptikk har et samarbeid med NetPed som har spesialisert seg på personer med lærevansker. NetPed sin visjon er at alle personer med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring.
 

Les mer om NetPed og deres virksomhet.