Gå til innhold
I dag blir langt flere nærsynte. Spesielt i mange Asiatiske land, men også i USA og Europa har det vært en markant økning i nærsynthet.

Høy nærsynthet (myopi) gir økt risiko for flere typer øyesykdommer som netthinnerift, netthinneløsning, redusert skarpsyn (myopisk maculopati) og grønn stær (glaukom). Risikoen øker ved graden av nærsynthet. Derfor har det de siste årene blitt mer fokus på denne sammenhengen og finne løsninger som kan forebygge utvikling av nærsynthet.

Forskning viser at det er flere faktorer som påvirker utvikling av nærsynthet, som arv, statisk nærarbeid og mengden dagslys. Undersøkelser avdekker at 14 timer med dagslys pr. uke (to timer utendørsaktivitet daglig) kan redusere nærsynthet utvikling med 30 %.

Øyevekst er en av mekanismene som forårsaker økning i nærsynthet. For å påvirke denne veksten og bremse utvikling av nærsynthet er det viktig med riktig korreksjon av synet, bruk av progressive brilleglass for barn og ungdom eller kontaktlinser som er spesielt designet for formålet. Tidlig forebygging av nærsynthetutvikling gir best effekt, gjerne fra 8-10 årsalder.

Aktuelle løsninger:

  • Progressive brilleglass kan redusere utvikling av nærsynthet med opptil 30 %. Dette er glass som kan korrigere alle synsavvik og kan brukes av alle barn og unge.
  • Kontaktlinser med eget design for bremsing av nærsynthet kan redusere nærsynthet med opptil 50 %. De fleste kan bruke disse linsene.
  • Ortho K / «nattlinser» kan reduserer bremsing av nærsynthet med opptil 70 %. Disse linsene kan kun tilpasser innenfor visse styrkeområder og krever mer oppfølging.
     

Lurer du på om dette kan være aktuelt for deg, vil våre optikere kunne gir mer råd og veiledning etter en grundig synsundersøkelse. Ta kontakt for timeavtale.