Gå til innhold
Ved synsundersøkelse hos oss setter vi av 60 minutter der vi sjekker synsfeil, dybdesyn, fargesyn, samsyn og generell øyehelse.

Utvidet sjekk med fokus på øyemotorikk og leseteknikk hvis barnet har lese/skrive problemer.

  1. Innledende samtale: optiker stiller spørsmål om årsak til undersøkelsen. I tillegg kommer spørsmål relatert til syn hos barn og nær familie, symptomer/synsforstyrrelser, fritid/skole/lesing, motorisk utvikling og generell helse. 
  2. Innledende målinger: synsskarphet, øyestilling, generell øyebevegelse, fargesyn og dybdesyn.
  3. Refraksjon/ utmåling av styrke: undersøke nøyaktig synsfeil og utmåling av samsyn og utholdenhet
  4. Leseteknikk:ved mistanke om motorisk svakhet eller ved lese-/skrivevansker sjekkes leseteknikk(Development Eye Movement test)
  5. Øyehelse: inspeksjon av fremre del av øye/ øyebunn (fundus)
  6. Konklusjon: gjennomgang av målinger for vurdering av eventuelle tiltak som brille og/eller synstrening
  7. Gjennomgang av synstrening hvis samsynsundersøkelsen avdekker svakheter
  8. Henvisning eller rapport til øyelege/ortoptist/ PP-t ved behov

Oppfølgning avtales individuelt.