Gå til innhold
Syn læres og trenes opp fra vi blir født. Derfor kan svakheter ved f.eks øyemotorikk, fokuseringsevne, konvergensutholdenhet, visuell reaksjonstid, visuell gjenkjenning, visuell konsentrasjon trenes opp.

For best og raskest resultat anbefales daglig trening i ca 5-20 minutter avhenging av hva og hvor mye som skal trenes opp.
 
Synstrening kan bestå av enkle hjemmeøvelser for å styrke øyemuskler, forbedre fokuseringsevne og konvergensutholdenhet (øynenes evne til å rotere innover ved lesing). Treningsmateriell kan lånes eller deponeres.
 
Øvelser ved lese-/skrivevansker kan være trening av øyebevegelser (følge bevegelse og sakkade bevegelse), riktig leseretning, gjenkjenning, reaksjonstid, øye-/hånd koordinasjon.
 
Eksempler på øvelser er oppgaver som trigger dybdesyn / samsyn, ball-øvelser, balansetrening, egne synstreningsprogrammer på pc.        
 
Et treningsprogram varer ofte i 3-6 mnd, men tilpasses individuelt etter resultater og hvor mye den enkelte har kapasitet til å trene hjemme.