Gå til innhold
Syns- og øyeplager
Avvik i synet kan gi ulike symptomer og problemer hos barn.

Omtrent 80% av sanseinntrykkene kommer fra synet, og barnets syn er derfor viktig for god læring. Vi anbefaler alle å kartlegge barns synsferdigheter i tidlig alder hvis de har symptomer/synsforstyrrelser som nevnt under, ved kjente store synsfeil eller samsynsavvik i nær familie.
 
I dag bruker barn mye av tiden på skole, pc og til dataspill. Mange av disse aktivitetene foregår innenfor en armlengdes avstand, og stiller store krav til synsapparatet.
Både skarpsynet, dybdesynet, fokuseringsevnen (opprettholde skarpt syn over tid ved nærarbeid) og konvergensevnen (øynenes evne til å se mot samme punktet/ rotasjon innvover) bør fungere optimalt for å opprettholde godt syn på nært hold over tid.
 
Synsfeil eller samsynsavvik hos barn kan ved lesing ofte gi symptomer som:

 • trøtthet
 • konsentrasjonsproblemer
 • hodepine
 • uklart syn
 • får ikke med seg innholdet i teksten
 • urolig skrift
 • unormal leseavstand
 • hopper over linjer, eller lett mister plassen i teksten
 • må følge med finger/linjal når de leser
 • unormal hodestilling
 • holde for, eller lukke et øye ved lesing

Ved synsavvik kan også mange barn merke problemer under lek og i fritidsaktiviteter. De kan ha vanskeligheter med å fange ball, dårlig balanse eller oppleve at de lett dulter borti ting.
 
De fleste i småskolen som har behov for briller er langsynte. Nærsynthet utvikles som regel i mellomtrinnet eller tenårene.
Synsfeil er ofte genetisk, men hos premature barn kan man ofte se større synsfeil og samsynsavvik. 
 
Fordi synet ikke er ferdig utviklet fra vi er født, er det spesielt viktig at skjeling eller store forskjeller i synsfeil mellom øyene oppdages og behandles så tidlig som mulig. Helst før skolealder. Dette er for å unngå dårlig syn på et øye (amblyopi) og redusert/eller tap av dybdesyn.