Gå til innhold
Vår kompetanse
Våre optikere har lang erfaring i å undersøke og korrigere synsproblemer hos barn.

Optikerfaget har utviklet seg fra å være et håndverk til å bli mer klinisk orientert. Vi er helsearbeidere, og er i dag i førstelinjetjenesten innen øyehelse. For å møte framtidens faglige utfordringer har fire av våre optikere tatt spesialutdannelse på mastergradnivå innen klinisk optometri fra Pennsylvania College of Optometry i USA. Med denne utdannelsen har vi gode forutsetninger til å ivareta øyehelsen på en bedre måte.

Undersøkelse av barn krever økt kompetanse og erfaring. Flere av våre optikere har i mange år jobbet tett med barn og syn og innehar en solid erfaring på området. Det brukes egne tester som er tilpasset barnets alder og nivå. Ved behov benyttes også en test for evaluering av leseferdigheter.